Sisipan Lembaran- Edisi 60

EDISI 60

Esei

“Cerita Lisan dan Lipur Lara Orang Asli Korpus dan Interprestasi” karya Mohamad Luthfi Abdul Rahman (Malaysia)

 

Puisi

“Kiambang” karya Maya Brunei (Brunei Darussalam)

“Pewaris” karya Abdullah Tahir (Brunei Darussalam)

“Samadi” karya Goenawan Maryanto (Indonesia)

“Terompet” karya Seno Gumira Ajidarma (Indonesia)

“Percakapan Kepada Seorang Kekasih IV” karya Shamsudin Othman (Malaysia)

“Tanahtanah dan Lampulampu” karya S. M. Zakir (Malaysia)

“Kain Kafanmu Sedang Ditenun” karya Khaziah Yem (Singapura)

“Yang Kupinta (Buat Anak-anakku)” karya A Kadir Pandi (Singapura)

 

Cerpen

“Kota Impian” karya Johari Md. Tarif (Brunei Darussalam)

“Tutur Wani” karya Putu Oka Sukanta (Indonesia)

“Bukit Janna” karya Amida Abdul Hamid (Malaysia)

“Sang Perawat” karya Nurbayah Ismail (Singapura)