4. Yang Abadi dan Abdi Dalam Sastera Nusantara

  1. Tajuk :           Yang Abadi dan Abdi Dalam Sastera Nusantara

Tahun terbit           :           2014

Pengarang :           Shaharuddin Maaruf

 

 

  • Apabila Dewa-dewa Turun Bermain

 

Nota hujung

 

Lihat W.G. Shellabear, 1975. Sejarah Melayu. Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti.

Ibid., hlm. 2.

Ibid., hlm. 3.

Lihat Johan Huizinga, 1972. The Waning of the Middle Ages. Middlesex: Penguin Books. Hlm. 57.

Susunan masyarakat mengikut konsep feudal adalah beku dan tidak dinamik. Pemikiran sebegini tidak mampu melihat pilihan-pilihan sejarah yang lain. Pembaharuan dan perubahan bukan sebahagian dari sikap hidupnya. Huizinga menulis mengenai feudalisme Eropah: “Tingkat-tingkat masyarakat tidak boleh tidak sesuatu yang mulia dan kekal abadi kerana segala tingkat-tingkat itu telah ditakdirkan Tuhan.” Lihat ibid., hlm. 56.

W.G. Shellabear, op. cit., hlm. 4.

Fasal majlis perkahwinan, lihat ibid., hlm. 6.

Ibid., hlm. 9.

Ibid., hlm. 11.

Lihat Johan Huizinga, op. cit. Secara ini, psikologi feudal bersifat kekuasaan (authoritarian). Untuk gambaran etika kekuasaan ini, lihat Erich Fromm, 1960. Man for Himself. London: Routledge and Kegan Paul. Psikologi feudal juga sebahagian besarnya bersifat sensual. Lihat gambaran kebudayaan sensual (sensate) dalam Pitirim Sorokin, 1970. Social and Cultural Dynamics. Boston: Porter Sargent Publisher. Kedua-dua kebudayaan feudal dan sensate sama-sama mencintai kekayaan, kemewahan, kekuasaan dan kekuatan tentera.

W.G. Shellabear, op cit., hlm. 15.

Ibid., hlm. 23.

Lihat Johan Huizinga, op. cit. Mengikut Huizinga, pada Zaman Pertengahan di Eropah, rakyat jelata ‘menjangkakan kesejahteraan manusia boleh berpunca Cuma dari kebaikan pembesar-pembesar’, hlm. 58.

 

Hubungan antara pembesar dan rakyat adalah seperti hubungan antara sadist dan masochist dalam etika kekuasaan (authoritarian ethics). Lihat Erich Fromm, op. cit.

Huizinga menggambarkan psikologi ini: ‘Fahaman satu pembaharuan yang bertujuan dan berterusan, serta memajukan masyarakat tidak wujud. Pada umumnya institusi-institusi dianggap sebaik-baik atau seburuk-buruknya seperti tersedia wujud; oleh sebab mereka itu ditakdirkan Tuhan, pada hakikinya institusi-institusi ini mulia, Cuma dosa-dosa manusia mencemar mereka. Justeru, apa yang perlu dipulihkan ialah keimanan individu’. Lihat Johan Huizinga, op. cit. Hlm. 36.

 

W.G. Shellabear, op. cit., hlm. 24, 32. Untuk contoh-contoh daulat yang lain-lain, lihat W.W. Skeat, 1965. Malay Magic. London: Frank Cass dan J.M Gullick, 1958. Indigenous Political Systems of Western Malaya. University of London.

 

Mengenai perjanjian ini, lihat W.G. Shellabear, op. cit., hlm. 24,25.

 

Untuk perbincangan mengenai konsep kepemimpinan Islam, lihat karya-karya yang berikut: al-Ghazali, 1964. Counsel for Kings (terj. F.R.C. Bagley). London: Oxford University Press; Ibn Khaldun, 1967. The Muqaddimah, (3 jil. terj. F. Rosenthal). London: Routledge and Kegan Paul: S.H. Alatas, Elements of Islamic Culture, kertas kerja, Symposium on the Cultural Heritage of Singapore, College of Graduate Studies and Institute of Humanities and Social Scieneces, Nanyang University, 29 Nov. 1975; M.M. Sharif (ed.), A History of Muslim Philosophy, a1963. Jil. 1 dan Jil. 2, Wiesbaden. Otto Harrasssowitz; Shakib Arsalan, 1974. Our Decline and Its Causes, (terj. M.A. Shakoor), Lahore: Ashraf.

 

W.G. Shellabear. op. cit., hlm. 24.

 

Untuk satu perbincangan bagaimana idea-idea mengekalkan status quo, lihat perbincangan mengenai fungsi ideologi dalam Karl Mannheim, 1976. Ideology and Utopia. London: Routledge and Kegan Paul.

 

J.M. Gullick, op. cit.

 

W.G. Shellabear, op. cit., hlm. 33.

 

Sama juga keadaannya dengan feudalisme Eropah. Dalam menggambarkan suasana pada Zaman Pertengahan, Huizinga menganggapnya satu zaman yang “penuh dengan sikap memuja segala kegemilangan dan kebesaran”. Lihat Johan Huizinga, op. cit., hlm. 14.

 

W.G. Shellabear, op. cit., hlm. 24.

 

Ibid., hlm. 74.

Op. cit.

Ibid., hlm. 76.

Untuk gambaran adat istiadat istana yang berikut, lihat ibid., hlm. 75, 78.

Ibid., hlm. 79.

Lihat, misalnya bagaimana ia menimbulkan ‘sikap cepat meradang’, ‘corak kehidupan yang sentiasa keterlaluan’, dan ‘sikap benci dan menyombong terhadap manusia kerdil’ di kalangan pembesar-pembesar pada Zaman Pertengahan di Eropah. Lihat Johan Huizinga, op. cit., hlm. 14, 58.

Nampaknya ini merupakan satu sifat sejagat feudalisme. Pada Zaman Pertengahan di Eropah, unsur-unsur terlalu emosi dan perasaan menggila ‘meledak dengan sering dan hebat dalam bidang politik seharian, mengacau perjalanannya yang rasional’ John Huizinga, op. cit., hl,. 19.

Untuk adegan ini, lihat ibid., hlm. 61-65. Ini juga dikisahkan dalam Hikayat Raja-raja Pasai. Lihat Abdullah Hj. Musa Lubis, 1963. Kisah Raja-raja Pasai. Kuala Lumpur: Penerbit Pustaka Antara.

Membalas dendam merupakan satu motif yang menonjol dalam kebudayaan feudal. Huizinga menulis mengenai Zaman Pertengahan di Eropah: “Untuk memahami sentimen sesuatu zaman … seseorang itu perlu mencari ide-ide politik yang terlafaz dan yang disedari. Tidak sangsi lagi bahawa tiada unsur politik yang lebih difahami semua dari unsur-unsur primitif kebencian dan dendam”. Lihat Johan Huizinga, op. cit., hlm. 20. Lihat betapa hebat dendam dibalas oleh pembesar-pembesar dalam Jacob Burkhardt, 1960. The Civilization of the Renaissance in Italy. New York: The New American Library.

Taat setia merupakan satu lagi kebudayaan feudal. “Hubungan dengan pembesar-pembesar masih mempamerkan unsur-unsur emosi, ianya berasaskan sentimen taat setia dan kesatuan yang semula jadi dan secara langsung, pada asasnya masih feudal. Ianya merupakan lebih sentimen berpuak dari sentimen politik … anggota-anggotanya tidak  memahami asas persatuan atau permusuhan mereka selain dari maruah, tradisi dan kesetiaan”. Lihat Johan Huizinga, op. cit., hlm. 20,21. Lihat Max Weber fasal kewibawaan tradisional dalam Talcott Parsons (suntingan), 1964. Max Weber: The Theory of Social and Economic Organizations. The Free Press.

 

Ini merupakan satu unsur yang ketara dalam psikologi feudal: “Segala-galanya tampak pada penglihatan dengan perbezaan hebat dan bentuk-bentuk yang menonjol, menimbulkan satu suasana penuh dengan keghairahan dan perasaan dalam kehidupan sehari-hari dan cenderung mencetuskan perubahan mendadak yang berterusan antara kesedihan dan kesukaan amat, antara kezaliman dan belas ihsan beriman yang mencorakkan kehidupan Zaman Pertengahan … Sering kita menemui unsur-unsur menakjubkan dalam kehidupan pembesar-pembesar …. Di tengah-tengah satu usaha yang telah dirancang dengan rapi, kadangkala pembesar-pembesar bertindak dengan keberanian tidak terkawal, yang membahayakan nyawa dan dasar mereka”. Lihat Johan Huizinga, op. cit., hlm. 10, 16.

 

 

W.G. Shellabear, op. cit., hlm. 65.

Ibid., hlm 179.

Ibid., hlm. 180.

Mengenai kisah ini, lihat ibid., hlm. 186.

Ibid., hlm. 186, 187.

Ibid., hlm. 186, 187.

Dalam pengertian ini, minda feudal itu bersifat sensual. Sesuatu kebudayan sensual atau sensate itu lemah dari segi Cultural History. Boston: Porter Sargent Publisher. Dengan memberi ingatan kepada kita, Sorokin menulis: “Keperluan terpenting pada zaman kita ialah insan yang dapat mengawal diri dan nafsunya, yang mengasihi sesama manusia, yang memahami dan mencari nilai-nilai abadi dalam kebudayaan dan masyarakat dan yang berasa dengan mendalam tanggungjawabnya yang unik dalam cakerawala ini”.

W.G. Shellabear, op. cit., hlm. 207.

Ibid., hlm. 218.

Untuk adegan Sultan Mahmud, Hang Nadim dan Tun Teja, lihat ibid., hlm. 217-224.

Ibid., hlm. 247.

Lihat bab “The Hierarchic Conception od Society” dalam Johan Huizinga, op. cit.

Mengenai kisah Melaka dan Cina, lihat W.G. Shellabear, op. cit., hlm. 122, 127.

Mengenai kisah todak ini, lihat ibid., hlm. 67, 68.

Ini merupakan satu aspek etika kekuasaan (authoritarian ethics). Dalam etika kekuasaan, orang bawah dijangka menyerah kediriannya (iradat) kepada orang atas atasan, bersikap tunduk dan menerima sahaja. Erich Fromm dengan tepat menggambarkan psikologi ini: “Pihak berkuasa menuntut penyerahan atau tundukan bukan hanya kerana takutkan kuasanya tetapi oleh sebab yakin bahawa akhlaknya lebih mulia dan ia berhak. Sikap memuliakan pihak berkuasa termasuk jua pantang larang menyoalnya. Pihak berkuasa mungkin baik hati memberi penjelasan akan perintah dan mungkin baik hati memberi penjelasan akan perintah dan larangan-larangan, ganjaran dan hukumannya, ataupun enggan berbuat demikian; akan tetapi seseorang individu tidak pernah berhak menyoal atau membidas”. Lihat Erich Fromm. Man for Himself, op. cit., hlm. 148.

Mengenai peristiwa ini, lihat W.G Shellabear, op. cit., hlm. 86,87.

Ibid., hlm. 144.

Ibid., hlm 173.

Untuk contoh-contoh, lihat A.H Hill (terj.) Jun 1960. “Hikayat Raja-Raja Pasai”, Journal Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, Jil. 33; T. Iskandar (ed.), 1996. Bustanu’s Salatin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka; dan Raja Ali al-Haji Riau, 1965. Tuhfat al-Nafis. Singapura: Malaysian Publications Ltd. Dalam Hikayat Raja-raja Pasai, raja membunuh Tun Beraim Bapa, puteranya sendiri, kerana takutkan kedudukan dan kuasanya akan terancam.

Mengenai kisah Tun Fatimah ini, lihat W.G. Shellabear, op. cit., hlm. 260-267.

Mengikut Huizinga, ini memang lazim dalam feudalisme: “Pada zaman feudal, peperangan peribadi antara dua keluarga tiada punca jelas selain dari persaingan pangkat – tiada punca ekonomi lain yang mencetuskan peperangan-peperangan ini selain dari cuma ketamakan mendapat kekayaan jiran seseorang itu”, op. cit., hlm. 21. Johan Huizinga.

Mengenai kisah peperangan ini, lihat W.G. Shellabear, op. cit., hlm. 41, 96, 168, 189, 197.

Lihat S.H. Alatasm op. cit., hlm. 191.

Mengenai kisah berikut mengenai Bendahara Seri Maharaja dan Tun Hassan Temenggong, lihat W.G. Shellabear, op. cit., hlm. 247-250.

Ini memang biasa pada zaman feudal. Lihat Norman Cohn, 1976. The Pursuit of the Millennium. St. Albans: Paladin Books. Lihat juga bab mengenai “Types of Religious Life” dalam John Huizinga, op. cit.

Mengenai kisah pemelukan Islam ini, lihat W.G. Shellabear, op. cit., hlm. 72,73.

Ini merupakan satu sifat feudalisme. Huizinga memerhatikan bagaimana berdampingannya dalam diri seorang itu secara menonjol sifat kesalihan dalam kepapaan dan sifat keduniaan dalam kalangan pembesar-pembesar Eropah pada Zaman Pertengahn. Lihat bab mengenai “Types of Religious Life’ dalam Johan Huizinga, op. cit.

Huizinga memerhatikan pembesar-pembesar Eropah menggabungkan keduniaan dengan sikap mementingkan adat upacara secara melampau: “ … lebih dari seorang mewakili jenis yang menggabungkan kewarakan dan maksiat dengan cara yang tidak masuk akal. Louis dari Orlean, seorang yang mabukkan kemewahan dan kepuasan nafsu, yang menagih sampaikan maksiat necromancy (hubungan seks dengan mayat), mempunyai kurungan ibadatnya bersama-sama dalam bilik panjang kumpulan Celestines, di mana beliau sama-sama mematuhi dugaan dan tugas-tugas kehidupan paderi, bangun pada tengah malam dan kadang-kadang mendengar lima atau enam khutbah sehari”. Lihat Johan Huizinga, op. cit., hlm. 174, 175.

 

Mengenai pengertian solat dalam Islam, lihat al-Ghazali, 1975. Ihya Ulumuddin. Bandung: Diponegoro.

 

Huizinga menggambarkan satu unsur dalam pemikiran zaman Pertengahan: “sikap  meromantiskan kewalian, dalam pengertian cenderung memberi corak warna-warni dan keghairahan melampau terhadap kemuliaan dan ketaatan dalam bentuk-bentuk sempurna … sikap meromantiskan kewalian ini selalunya berpaling … kepada mukjizat dan sifat-sifat merendahkan diri serta kewarakan yang keterlaluan … imaginasi ramai selalunya lebih terpengaruh oleh … unsur-unsur ghaib dan kurang rasional yang berlebih-lebihan”. Johan Huizinga, op. cit., hlm. 177.

 

Kita menerima aspek-aspek agama yang bersifat ghaib dan luar batasan rasional. Walau bagaimanapun adalah satu persoalan pokok dalam pemikiran dan falsafah agama bagaimana membezakan antara mukjizat tulen dengan tahyul. Mannheim menganggapnya sebagai masalah membezakan antara ‘the genuinely archaic’ dan ‘pseudo-religious esperience’. Lihat “Towards a New Social Philosophy’. A Challenge to Christian Thinkers by a Sociologist” dalam Karl Mannheim, 1966. Diagnosis of Our Time. London: Routiedge and Kegan Paul. Untuk satu perbincangan yang tahyul melunturkan asas agama, lihat Leo Tolsoy, 1974. The Kingdom of God and Peace Essays. London: Oxford University Press; Essays and Letters.London: Grant Richards.

 

Huizinga memerhatikan dualisme yang serupa dalam kehidupan beragama Zaman Pertengahan: “Untuk memahami pertentangan-pertentangan yang menghairankan – pada penghujung Zaman Pertengahan, ia mesti bermula dengan menerima ketidakseimbangan menyeluruh dalam sikap keagamaan, yang mendorong kedua-dua individu dan massa begitu mudah terjerumus dalam kontradiksi dan perubahan-perubahan mendadak”. Lihat Johan Huizinga op. cit., hlm. 172.

 

W.G. Shellabear, op. cit., hlm. 79.

 

Kehidupan pembesar-pembesar Melaka kekosongan pengalaman paradigma agama. Untuk perbincangan pengalaman paradigma atau paradigmatic experience dalam agama, lihat Karl Mannheim. Diagnosis of Our Time, op. cit.

 

Untuk perbincangan mengenai aspek-aspek kebudayaan sensual yang zalim, dan merosakkan, lihat Pitirim Sorokin, 1951. S.O.S: The Meaning of Our Crisis. Boston: Bureau Press.

Mengenai Sultan Mahmud dan Maulana Yusof, lihat W.G. Shellabear, op. cit., hlm. 195.

Terdapat banyak contoh-contoh dalam Sejarah Melayu. Ia mengisahkan bagaimana kapal Hang Isap karam kerana sumpahan seorang alim ulama. Hang Isap disumpah kerana mencarut pada alim ulama berkenaan. Tun Jana Khatib, seorang tokoh agama, dikatakan mempunyai ilmu sakti. Beliau dapat membelah pokok dengan cara cuma menenungnya. Lihat W.G. Shellabear. op. cit.

Untuk penghuraian amalan-amalan ahli-ahli sufi Islam dengan contoh-contoh, lihat Farid al-Din Attar, 1976. Muslim Saints and Mystics. (terj. A.J. Arberry). London: Routledge and Kegan Paul; Jalaluddin Rumi, 1982. The Mathnawi (suntingan dan terjemahan Reynold A. Nicholson). Cambridge: Gibb Memorial Trust.

 

Begitu juga keadaannya dengan kehidupan beragama pada Zaman Pertengahan di Eropah. Ianya terpaku kepada ajal, berakhirnya dunia, kecantikan dan usia muda. Huizinga mengulas: “Satu pandangan yang sebegitu kuat tertumpu kepada ciri-ciri kematian yang keduniaan tidak dapat dikatakan kerohanian dengan tulen. Nampaknya ia seolah-olah satu balasan sekali-skala terhadap keduniaan yang keterlaluan”. Lihat Johan Huizinga, op. cit., hlm. 136.

W.G. Shellabear, op. cit.

W.G. Shellabear, op. cit.

 

 

Pelafazan sebegini sememangnya lazim di kalangan pembesar-pembesar Eropah pada Zaman Pertengahan. Huizinga mengulas: “Ianya diulang-ulang dalam setiap nada, tetapi tiada membawa sebarang pengertian sosial. Ianya cuma ungkapan moral, tidak lebih dari itu: bagi orang-orang Zaman Pertengahan ianya bermakna cuma kesamaan dalam kematian yang bakal tiba, dan jauh sekali dari menjanjikan, sebagai penyedap hati terhadap ketidaksamaan dunia, satu kemungkinan palsu mencapai kesamaan di dunia”. Johan Huizinga, op. cit., hlm. 61, 62.

W.G. Shellabear, op. cit.

Untuk satu perbincangan mengenai masalah-masalah penyatuan kebudayaan dan keperibadian, lihat Pitirim Sorokin, Sosial and Cultural Dynamics, op. cit.,: 1969. Society Culture and Personality. New York: Cooper Square Publishers. Mengenai penyerapan nilai-nilai agama di peringkat perancangan, lihat Karl Mannheim. “Towards a New Social Philosophy: A Challenge to Christian Thinkers by a Sociologist” dalam Diagnosis of Our Time, op. cit.

Pembahagian antara yang suci (sacred) dan yang biasa (profane) dalam Islam bukanlah mengikut pembahagian dunia dan akhirat. Islam menggolongkan banyak aspek kehidupan dalam pembahagian suci. Lihat S.H Alatas, 1963. Reflection on Theories of Religion. The Hague: Drukkerij Pasmans ‘s-Gravenhage.

W.G. Shallebear, op. cit.

Ibid.

Ibid.

Lihat penilaian terhadap Tun Perak dalam Shaharuddin Maaruf, 1984. Concept of a Hero in Malay Society. Singapura: Eastern Universites Press.

 

 

  • Puja Dewa Masuk Syurga

 

Nota Hujung

Lihat Kassim Ahmad (diselenggarakan), 1996. Hikayat Hang Tuah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibid., hlm. 1.

Ibid., hlm. 12.

Ibid., hlm.13.

Ibid., hlm. 18.

Lihat Karl Mannheim, 1967. Systematic Sociology. London: Routledge and Kegan Paul, hlm. 96.

Kassim Ahmad, op. cit., hlm. 19-22.

Ibid., hlm. 25-26.

Ibid., hlm. 29.

Ibid., hlm. 30.

Ibid., hlm. 142.

Ibid., hlm. 232.

Setakat abad kelima belas dan keenam belas, dunia Islam telah menghasilkan pemikir-pemikir agung seperti Al-Ghazali dan Ibn Khaldun. Mereka hidup pada abad kedua belas dan keempat belas masing-masing. Di akhir hayatnya, Hang Tuah mengembara ke Timur Tengah tetapi tiada sebarang kesan minatnya terhadap karya-karya tokoh-tokoh ini. Hikayat Hang Tuah mengisahkan bagaimana Hang Tuah lebih berminat menziarahi tugu-tugu, keramat-keramat, makam-makam dan menyaksikan kemewahan istana-istana di sana. Mengikut Hikayat Hang Tuah, dia menziarahi makan Khalifah Umar Khatab. Walau bagaimanapun, tiada sebarang kesan Hang Tuah telah dipengaruhi oleh nilai-nilai dan falsafah Islam yang diperjuangkan oleh Umar.

Lihat Kassim Ahmad, op. cit., hlm. 310.

Lihat W.G. Shellabear, op. cit., hlm. 182, 183.

Kassim Ahmad, op. cit., hlm. 48,49

Ibid., hlm. 58.

Ibid., hlm. 51,52.

Lihat T. Pigeaud, 1960. Java in the 14th Century. The Hague” Martinus Nijhoff, hlm. 19. Lihat Kassim Ahmad, op. cit., hlm. 53.

Lihat betapa sering mereka membina istana dalam Muhammad Hassan bin To’ Kerani Mohd. Arshad, 1968. Al-Tarikh Salasiah Negeri Kedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lihat W.G. Shellabear. Sejarah Melayu, op. cit., hlm. 133, 134.

Lihat Raja Chulan, 1966. Misa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Antara, hlm. 92.

Lihat Erich Fromm, 1967. Man for Himself. London: Routledge and Kegan Paul, hlm. 146.

Lihat Kassim Ahmad, op. cit., hlm. 94, 95.

Ibid., hlm. 95, 116.

Ibid., hlm. 124-167.

Ibid., hlm. 169.

Ibid., hlm. 190, 191,192.

Ibid., hlm. 169.

Ibid., hlm. 170.

Ibid., hlm. 207.

Ibid., hlm. 225.

Ibid., hlm. 289.

Loc. cit.

Loc. cit.

Lihat Erich Fromm, 1967. Man for Himself. London: Routledge and Kegan paul, hlm. 148.

Kassim Ahmad, op. cit., hlm. 232.

Ibid., hlm. 319.

Lihat Robson, 1973. Miskat Al-Masabih (terj. J. Robson, Jilid IV). Lahore: Ashraf, hlm. 780.

Lihat Erich Fromm, op.cit.,hlm. 10.

Kassim Ahmad, op.cit., hlm. 290.

Ibid., hlm. 301.

Ibid., hlm. 291.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid., hlm. 324.

Ibid., hlm. 324.

Loc. cit.

Loc. cit.

Ibid., hlm 325.

 

4.3 Angin Baharu Mendayu Pilu

 

Nota Hujung

Lihat “Di Tebing Sungai Kuala Semantan’ dalam Omar Mohd. Hashim, 1973. Pertentangan, Antologi Cerpen Melayu Selepas Perang Dunia Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kritikan ini memang meluas dibuat terhadap karyanya yang dikatakan ‘didaktik’ dan ‘stereotaip’. 

Lihat Abdul Rahim kajai, 1977. “Cerita Awang Putat” dalam Koleksi Cerpen-cerpen Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Ibid., hlm. 12-14.

Ibid., hlm. 16-21.

Ibid., hlm. 26.

Ibid.

Ibid., hlm. 27.

Ibid., hlm. 28.

Ibid., hlm. 34.

Ibid., hlm. 29-30.

Ibid., hlm. 41.

Ibid., hlm. 31- 34.

Ibid., hlm. 35-36.

Ibid., hlm. 40-45.

Ibid., hlm. 44.

Lihat Abdul Latif Abu Bakar, 1977. Ishak Haji Muhammad: Penulis dan Ahli Politik Sehingga 1948. Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya.

Pengenalan kepada Putera Gunung Tahan, ibid.

Ibid., hlm. 1.

Ibid., hlm. 3.

Ibid., hlm. 5-7.

Ibid., hlm. 16,17.

Ibid., hlm. 23,24.

Perbincangan Mannheim mengenai jiwa kebangsaan berhubung dengan perbezaan yang kita adakan antara jiwa kebangsaan dan sikap sempit membenci orang asing. Lihat Karl Mannhein, 1968. Freedom, Power and Democratic Planning. London: Routledge and Kegan Paul. Lihat juga perbincangan mengenai jiwa kebangsaan atau nasionalisme dalam Johan Huizinga, 1960. Men and Ideas. New York: Meridian Books.

Lihat Franz Fanon. The Wretched of the Earth. Middlesex: Penguin Books.

Lihat Ishak Muhammad, 1973. Putera Gunung Tahan. Petaling Jaya : Pustaka Budaya Agency.

Ibid., hlm. 28-33.

Ibid., hlm. 40-42.

Ibid., hlm. 45,46.

Ibid., hlm. 47,48.

Ibid., hlm. 54,55.

Ibid., hlm. 59-68.

Ibid.

Ishak Haji Muhammad, 1975. Anak Mat Lela Gila. Kuala Lumpur: Federal Publications.

Ibid., hlm. 75-77.

Ibid., hlm. 79, 83.

Ibid.

Ibid., hlm.85, 86.

Ibid., hlm. 79.

Ibid., hlm. 85, 87,88.

Ibid.

Bersabit Mitos ini soal ‘usaha’ semata, lihat R.H. Tawney, 1964. Religion and the Rise of Capitalism. Middlesex: Penguin.

Ini sama juga halnya dengan Awang Putat.

Ibid., hlm. 98.

Ibid.

Ibid.

 

4.4 Menyingkap Abdi Menggilap Peribadi

Nota Hujung

Karl Mannheim, 1978. Ideology and Utopia. London: Routldge and Kegan Paul.

Ibid.

Lihat George Lukacs, 1970. Writer and Critic and other Essays (ed.,and trans: Arthur Khan). London: Merlin Press, hlmn.21.

Lihat H.A, Taine, 1920. History of English Literature. London: Chatto and Windus.

Lihat Shaharuddin Maaruf, 1984. Concept of a Hero in Malay Society. Singapura: Eastern Universities Press; 1988. Malay Ideas on Development: From Feudal Lord of Capatalist. Singapura: Times Book International.

Lihat Khalid Hussain, 1966. Taj Us-Salatin.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 1.

Lihat Sejarah Melayu dan Kuliah 1.

Lihat Misa Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai.

Lihat W.W. Skeat, 1965. Malay Magic.London: Frank Cass.

Khalid Hussain, op. cit., hlm.2.

Ibid. hlm. 5.

Karl Mannheim, op. cit., hlm.7

Ibid., hlm 10.

Ibid., hlm 11.

Lihat Sejarah Melayu, Hikayat Raja-Raja Pasai dan Tuhfat Al-Nafis.

Ibid., hlm 14.

Ibid., hlm 15.

Ibid. ,hlm 23.

Ibid., hlm 24.

Loc. cit.

Ibid., hlm 24-25.

Ibid., hlm 26.

Ibid., hlm 50.

Loc. cit.

Ibid., hlm 67.

Ibid., hlm 70.

Ibid., hlm 68.

Ibid., hlm 69.

Ibid., hlm 84.

Ibid., hlm 60.

Loc. cit.

Ibid., hlm 110.

Ibid., hlm 86.

Ibid., hlm 52.

Ibid., hlm 53.

 

 

4.5 Diri Tergugat Jerat Barat

 

Nota Hujung

Lihat buku Timothy P. Barnard, 2004. Contesting Malayness: Malay Identity Across Boundaries. Singapura: Singapore University Press, Pengenalan.

Ibid., Pengenalan.

Ibid., Pengenalan.

Lihat Ibid., Pengenalan.

Lihat Ibid., Pengenalan.

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,