3. Anugerah Sastera Mastera Ke-4 Tahun 2011 (Malaysia): Shahnon Ahmad

Tajuk: Anugerah Sastera Mastera Ke-4 Tahun 2011 (Malaysia): Shahnon Ahmad

Tahun terbit: 2011

 

Bibliografi

 

  1. Rahim Abdullah, 2008. “Seluang Menodak Baung: Perjuangan Melayu yang Terhimpit” dlm. Novelis Nusantara – Ideologi dan Pemikiran, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Tahir, 1989. “Proses Penciptaan Novel Shahnon Ahmad” dlm. Proses Penciptaan Novel- Ishak Haji Muhammad, A. Samad Said, Shahnon Ahmad, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Kamal Abdullah (ed.), 1993. Jambak 1 – Proses Kreatif Pengarang Melayu, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Johns, A.H, 1986. “Karya-Karya Shahnon Ahmad: Manusia dalam Alam Tanpa Belas Kasihan” dlm. Tanggapan Pembicaraan Karya-Karya Shahnon Ahmad – Safian Hussain, Mohd. Thani Ahmad, Ahmad Kamal Abdullah (ed.), 1986, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Laporan Panel Anugerah Sastera Negara 1982, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lim Kim Hui, 2007. “Perang Budaya Ortodoks-Progresif dalam Karya-Karya Terpilih Shahnon Ahmad: Sebuah Interpretasi Percubaan Dialektik Hegelian”, kertas kerja di Seminar Pemikiran Sasterawan Negera Shahnon Ahmad, 13-14 November 2007, Dewan Seminar DBP, anjuran Bahagian Teori dan Kritikan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mana Sikana, 2004. “Shahnon Ahmad Raja Novelis Malaysia” dlm. Sastera Melayu Pascamodenisme, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Yusof Hasan, 1990. Sasterawan Negara – Shahnon Ahmad, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Yusof Hasan, 2005. “Pemikiran Sasterawan Negara Shahnon Ahmad”, kertas kerja di Bengkel Critical Views on Works by Shahnon Ahmad, 28-30 September 2005, di Hotel Equatorial, Cameron Highlands, Pahang, anjuran Bahagian Kesusasteraan Bandingan, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Yusof Hasan, 2009. Pemikiran Global – Sasterawan Negara Shahnon Ahmad, Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Perpustakaan Negara Malaysia, 2004. Bio Biografi Sasterawan Negara, Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.

Rahimah Haji A. Hamid, 2005. “Pabila Hujan Turun’: Air Yang Mengilhamkan”, kertas kerja di Bengkel Critical Views on Works by Shahnon Ahmad, 28-30 September 2005, di Hotel Equatorialm, Cameron Highlands, Pahang, anjuran Bahagian Kesusasteraan Bandingan, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Safian Hussain, Mohd. Thani Ahmad, Ahmad Kamal Abdullah (ed.), 1986. Tanggapan Pembicaraan Karya-Karya Shahnon Ahmad, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shahnon Ahmad, 1989. Gubahan Novel, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shahnon Ahmad, 1989b. Seketul Hati Seorang Pemimpin, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shahnon Ahmad, 1991a. Detik-Detik Diri di Daerah Daif, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shahnon Ahmad 1991b. Sastera Sebagai Seismograf Kehidupan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shahnon Ahmad, 1992. Kepolitikan, Kealaman, Kedirian dan Kemanusiaan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shahnon Ahmad, 1997. “Azab Allah: Juzu’ Yang Digeruni dalam Sastera Islam” kertas kerja di Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu, V di Kota Baharu pada 12 – 13 Sept. 1997.

Shahnon Ahmad, 2004. “Bak Setitik Air dengan Lautan”, Dewan Sastera, November, hlm. 48-49.

Shahnon Ahmad, 2005. “Dongeng Hujan”, Dewan Sastera, Januari, hlm 40-41.

Shahnon Ahmad, 2006a. Perjalananku Sejauh Ini: Sebuah Autobiografi, Pulau Pinang: Pustaka Shahnon Ahmad.

Shahnon Ahmad, 2006b. Tonil Purbawara – Kumpulan Cerpen Pilihan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shahnon Ahmad, 2006c. Setitis Embun Semarak Api – Suka Duka Pahit Manis, Shah Alam: Alaf 21.

Shahnon Ahmad, 2007. Mahabbah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shahnon Ahmad, 2008. Weltanschauung – Suatu Perjalanan kreatif, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Hajar Che Man, 2005. “Kebersahajaan, Kepelikan dan Keunggulan Pemikiran Shahnon Ahmad dalam Penulisan Kreatif”, kertas kerja di Bengkel Critical Views on Works by Shahnon Ahmad, 28-30 September 2005, di Hotel Equatorial, Cameron Highlands, Pahang, anjuran Bahagian Kesusasteraan Bandingan, Dewan Bahasa dan Pustaka.