Penerbitan Buku

BIL. JUDUL PENERBIT
1. Muafakat Persuratan Melayu Serantau Lima Tahun MASTERA (1995-1999) MASTERA Malaysia
2. Lima Tahun MASTERA 2000-2004
MASTERA Brunei Darussalam
 MASTERA
Brunei Darussalam
3. Lima Tahun MASTERA 2005-2009 MASTERA
Indonesia
4. Lima Tahun MASTERA 2010-2014  MASTERA Malaysia
5. Memanah Bulan  MASTERA Malaysia
6. Kajian Bandingan Puisi Sebelum Merdeka Malaysia, Indonesia, Negara Brunei Darussalam MASTERA Malaysia
7. Kajian Bandingan Drama Sebelum Merdeka Malaysia, Indonesia, Negara Brunei Darussalam
MASTERA Malaysia
MASTERA Malaysia
8. Kajian Bandingan Cerpen Sebelum Merdeka Malaysia, Indonesia, Negara Brunei Darussalam MASTERA Malaysia
9. Matahari di Nusantara MASTERA Indonesia
10. Sel Telur dalam Tabung Ziarah MASTERA Indonesia
11. Dendang Kupu-kupu Pada Lampu MASTERA Malaysia
12. Sejalur Menuju Puncak MASTERA Brunei Darussalam
13. Siri Kuliah Kesusasteraan Bandingan MASTERA: Kesusasteraan Bandingan dalam Ruang dan Teknologi MASTERA Malaysia
14. Siri Kuliah Kesusasteraan Bandingan MASTERA: Puisi Islam Brunei Darussalam dalam Hubungannya dengan Puisi Islam Nusantara MASTERA Malaysia
15. Siri Kuliah Kesusasteraan Bandingan MASTERA: Yang Abadi dan Abdi Sastera Nusantara MASTERA Malaysia
16. Siri Kuliah Kesusasteraan Bandingan MASTERA: Sastera Bandingan dan Sejarah Sastra MASTERA Malaysia
17. Menjenguk Dunia Batin Cerpen Serumpun MASTERA Indonesia
18. Sumur Wawasan MASTERA Brunei Darussalam
19.  Dari Amerika ke Catatan Langit MASTERA Indonesia
20.  Jendela Terbuka MASTERA Indonesia
21. Dari Pemburu ke Terapeutik MASTERA Indonesia
22. Siri Kuliah Kesusasteraan Bandingan MASTERA: Mengukir Air di Pesisi MASTERA Malaysia
23. Siri Kuliah Kesusasteraan Bandingan MASTERA: Sastera Malaysia Hubungan dengan Sastera Nusantara MASTERA Malaysia
24. Siri Kuliah Kesusasteraan Bandingan MASTERA: Sastera Indonesia Moden Sastera Hibrida MASTERA Malaysia
25. Siri Kuliah Kesusasteraan Bandingan MASTERA: Kesusasteraan Bandingan dan Kesusasteraan Asia Tenggara Abad ke-21 MASTERA Malaysia
26. Siri Kuliah Kesusasteraan Bandingan MASTERA: Sastera Brunei Sebagai Entiti Sastera Nusantara MASTERA Malaysia
27. Siri Kuliah Kesusasteraan Bandingan MASTERA: Perbandingan Sastera di Filipina dan Malaysia MASTERA Malaysia
28. Reading the Bangsa Serumpun MASTERA Indonesia
29. Buku-buku Terbitan MASTERA (1995 – 2020) MASTERA Brunei