Hadiah Sastera Mastera

HADIAH SASTERA MASTERA (1999) 

NEGARA PENERIMA KARYA
Brunei Darussalam Badaruddin H.O. Episod-episod Si Awang
Indonesia Titis Basino P.I Dari Lembah Coolibah, 

Welas Asih Merengkuh

Tajali, Menyucikan

Perselingkuhan

Malaysia Dr. Sohaimi Abdul Aziz Rasa – Fenomologi: 

Penerapan Terhadap

Karya A. Samad Said


HADIAH SASTERA MASTERA KE-2 (2001)

NEGARA PENERIMA KARYA
Brunei Darussalam Muslim Burmat Urih Pesisir
Indonesia Kuntowijoyo Manyra Penjinak Ular
Malaysia Muhammad Haji Salleh Puitika Sastera Melayu

HADIAH SASTERA MASTERA KE-3 (2003)

KARYA KREATIF

NEGARA PENERIMA KARYA
Brunei Darussalam Zefri Ariff Rapat
Indonesia Abrar Yusra Tanah Ombak
Malaysia Anwar Ridhwan Naratif Ogonshoto

 

KARYA BUKAN KREATIF

NEGARA PENERIMA KARYA
Indonesia Abdul Hadi W.M Tasawuf Yang Tertindas: 

Kajian Hermeneutik

atas Karya-Karyanya


                                            HADIAH SASTERA MASTERA KE-4 (2005)
KARYA KREATIF

NEGARA PENERIMA KARYA
Brunei Darussalam Yahya M.S. Nyanyian Perjalanan Mencari 

 Diri dari Muara ke Arafat

Indonesia A.Mustofa Bisri Lukisan Kaligrafi
Malaysia T. Alias Talib Pasar Pengalaman

KARYA BUKAN KREATIF

NEGARA PENERIMA KARYA
Malaysia Jelani Harun Pemikiran Adab 

Ketatanegaraan

Kesultanan Melayu


                                         HADIAH SASTERA MASTERA KE-5 (2007)

KARYA KREATIF

NEGARA PENERIMA KARYA
Brunei Darussalam Muslim Burmat Ntaidu
Indonesia Raudal Tanjung Banua Gugusan Mata Ibu
Malaysia Azizi Haji Abdullah Sangeetha

KARYA BUKAN KREATIF

NEGARA PENERIMA KARYA
Indonesia Maman S. Mahayana 9 Jawaban Sastra 

Indonesia Sebuah

Orientasi Kritik


                                  HADIAH SASTERA MASTERA KE-6 (2010)

KARYA KREATIF

NEGARA PENERIMA KARYA
Brunei Darussalam Haji Mohd Salleh Abdul Latif Tawaduk
Indonesia D. Zawawi Imron Kelenjar Laut
Malaysia Shahnon Ahmad Mahabbah

KARYA BUKAN KREATIF

NEGARA PENERIMA KARYA

                              HADIAH SASTERA MASTERA KE-7 (2012)

KARYA KREATIF

NEGARA PENERIMA KARYA
Brunei Darussalam D.P. Matussin Biarkan Kami Bernafas
Indonesia Agus R. Sarjono Lumbung Perjumpaan
Malaysia S.M. Zakir Serigala dan Sekuntum Tulip

 

KARYA BUKAN KREATIF

NEGARA PENERIMA KARYA
Malaysia Noriah Taslim Lisan dan TulisanTeks dan Budaya

                              HADIAH SASTERA MASTERA KE-8 (2016)

KARYA KREATIF

NEGARA PENERIMA KARYA
Brunei Darussalam Dayang Hajah Norsiah Haji Gapar Gerun
Indonesia Jamal D. Rahman Rubaiyat Matahari
Malaysia Malim Ghozali PK Angit Tidak Berbintang di Ulu Slim
Singapura Johar Buang Pasar Diri

 

KARYA BUKAN KREATIF

NEGARA PENERIMA KARYA
Brunei Darussalam Dr. Hajah Rayah Ali Syair Kenangan Karya Muda Omar ‘Ali Saifuddein: Satu Analisis
Indonesia Jamal T. Suryanata Sastra di Tapal Batas
Malaysia Dr. Mohamad Saleeh Rahamad Oksidentalisme dalam Sastera Melayu Sebelum Merdeka Hingga Era Mahathir Mohamad
Singapura Dr. Azhar Ibrahim Alwee Cendekiawan Melayu Penyuluh Emansipasi

                 

  HADIAH SASTERA MASTERA KE-9 (2021)

KARYA  KREATIF

NEGARA PENERIMA KARYA
Brunei Darussalam Yang Berhormat Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim Kumpulan Puisi

Surat-surat Kemerdekaan 

Indonesia Junaedi Setiyono Novel

Dasamuka

Malaysia Ahmad Muzafar Bin Baharudin (Muzaf Ahmad) Kumpulan Puisi

Sepasang Sayap di Bahu

Singapura Maarof Salleh Kumpulan Cerpen

Bara

 

KARYA BUKAN KREATIF

NEGARA PENERIMA KARYA
Brunei Darussalam Yang Berhormat Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya Bin Haji Ibrahim Gagasan Ketatanegaraan Dalam Syair Almarhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien
Indonesia Abdul Wachid Bambang Suharto (Abdul Wachid BS) Sastra Pencerahan
Malaysia Rahimah A. Hamid Kajian Sastera

Proses Kreatif: Sensitiviti dan Kreativiti Pengarang

Singapura Kartini Anwar Kritikan Sastera

Pemikiran dan Gaya Mengarang Raja Ali Haji