Jurnal Pangsura

SENARAI ESEI

Jurnal Pangsura Esei
Bil. 36
(Julai – Disember 2016)
1. “Folklor Brunei dan Hubungannya dengan Pelancongan” oleh Maslin bin Haji Jukim/Jukin.
2. “Putera Katak Brunei: Pelopor Cerpen Siber” oleh Himahhazman Barahim dan Saiful Bahri Mohd. Radzi.
3. “Islam dan Tradisi Penulisan Melayu” oleh Rohim.
4. “Kepimpinan dalam ‘Syair Kerajaan Bima’ “ oleh Sri Sayekti
5. “Penulis Sabah: Antara Subaltern dan Pengiktirafan” oleh Hashim Ismail.
6. “Odisi Anak Kampar Tekanan Penjajah dan Motivasi Perantau dalam Membina Budaya Hidup Baru: Satu Analisis Pendekatan Firasat” oleh Jelani Harun.
7. “Menulis dengan Budaya Pascakolonial: Satu Analisis Terhadap Novel Burung Merak” oleh Asmiaty Amat
8. “Metafora Cinta dan Alam Dalam Syair ‘Misteri Cinta’ karya Ully Sigar Rusadi” oleh Budi Agung Sudarmanto
9. “Falsafah Pengkaryaan Melayu Dalam Tradisi Pasca Kolonialisme” Dr. Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz.
Bil. 37
(Januari – Jun 2017)
1. “Imej Wanita Baru dalam Novel Gerun: Satu Bacaan Ginokritik” oleh Hajah Sariani binti Haji Ishak.
2. “Sajak-Sajak K.Manis: Satu Analisis Kritikan Eko” oleh Siti Nadhrah binti Norzelan.
3. “Memahami Puisi Sutardi Calzoum Bachri dengan Kajian Teori Sastra Islam” oleh Asep Supriadi.
4. “Katarsis Perjuangan: Analisis Kritis dari Perspektif Fiksyen Sejarah” oleh Abang Patdeli bin Haji Abang Muhi.
5. “Burak dalam Naskhah Al-Isra Wa Al-Mikraj karya KH.Hasbullah” oleh Asep Juanda.
6. “Puisi-Puisi Dharmawijaya: Penelitian Menerusi Pendekatan Firasat” oleh Dr. Naffi Mat.
7. “Terjemahan: Merentasi Alunan Kata dan Makna” oleh Annaliza Bakri.
8. “Unsur Motif Hias dalam Teks Misa Melayu” oleh Siti Rabiatul Adawiah Jaffar, Arba’ie Sujud dan Salihah Razak.
Bil. 38
(Julai – Disember 2017)
1. “Ilmu Naqli dan Aqli dalam Syair Kenangan Karya Muda Omar ‘Ali Saifuddien” oleh Siti Norrul Aisah binti Hanapiah.
2. “Diangdangan Brunei: Motif Penculikan dalam Watak dan Perwatakan” oleh Syahwal Nizam bin Haji Yani.
3. “Kajian Filologis dan Nilai-Nilai Islam dalam Naskhah Ilmu Ruhani oleh” Erli Yetti.
4. “Keindahan dan Kekhasan Pesona Lokal dalam Kumpulan Puisi Kopi, Kretek, Cinta Karya Agus R. Sarjono” oleh Saksono Prijanto.
5. “Violence Towards Children: Social Critic Short Story” Tujuh Belas Tahun Lebih Empat Bulan” by Ratna Indraswari Ibrahim and “bunga” by Oka Rusmini” oleh Nuerweni Saptawuryandari.
6. “Makna Warna dalam Kumpulan Puisi Nyanyian Malam karya Siti Zainon Ismail” oleh Kasmaizun Enuni Mohd Sarji.
Bil. 39
(Januari – Jun 2018)
1. Sastera dalam Media Baru, Potensi dan Sumbangan” oleh Haji Rozan Dato Paduka Haji Mohd. Yunos.
2. “MIB dalam Puisi: Satu Pembicaraan tentang Karya Adi Rumi” oleh Dr. Haji Morsidi Haji Muhamad.
3. “Biarkan Kami Bernafas: Rayuan Alam yang Perlu Didengar” oleh Dr. Chong Ah Fok.
4. “Sastra Eksil dan Diaspora (Tinjauan Literasi-Kritis Sastra Indonesia)” oleh Ganjar Hwia.
5. “Penerbitan Hak Cipta: Karya dan Media Sastra di Era Sosial Media” oleh Agus R. Sarjono.
6. “Transformasi Karya Sastera kepada Medium Drama: Perkembangan dan Peranan” oleh MF Kelana.
7. Tarikh Dato’ Bentara Luar Johor Sebagai Autobiografi Terawal untuk Masyarakat Melayu” oleh Rahimah Hamdan dan Arba’ie Sujud.
8. “Berkarya dalam Arus Transformasi Multimedia – Suatu Penakatan dalam Penulisan Skrip Drama di Singapura” oleh Hamed Ismail.
9. “Kedudukan Sastra Melayu – Infonesia Pada Awal Abad Ke-21” oleh Berthold Damshauter.
10. “Sastra Eksil Pengarang Indonesia di Eropa” oleh Henri Chambert-Loir.
Bil. 40
(Julai – Disember 2018)
1. “Menyusuri Tapak Semusim” Jati Diri Yahya M.S. Kemilau Sejarah Lampau oleh Haji Mohd. Salleh Abdul Latif.
2. “Budaya Pengurusan Masyarakat Nusantara dalam Naskhah Melayu Lama” oleh Prof. Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi dan Prof. Madya Dr. Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi.
3. “Sastra Eksil Pengarang Indonesia di Paris: Sastera, Globalisasi dan Transnasionalisme” oleh Sanif Olek.
4. “Penyebaran dan Pemasaran Bahasa Melayu di Thailand” oleh Suraiya Chapakiya.
5. “Sastera Islam (Puisi) dan Ciri-cirinya: Satu Tinjauan Ringkas” oleh Awg. Suhaimi Haji Ladis.
6. “Mengenal Keperluan Kanak-kanak dalam Cerpen Kanak-kanak Pilihan Mutakhir” oleh Farra Humairah Mohd dan Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi.
7. “Globalisasi Sastera Dunia Melayu di Zaman Media Baharu dan Kedudukan Pramoedya Ananta Toer” oleh Prof. Dr. Koh Young Hun.
8. “Muslim Burmat dan Historisisme Baru” oleh Dr. Haji Mohd Ali Haji Radin.
9. “Kepimpinan dalam Syair Bongsu Pinang Peribut dan Susu Ganda” oleh Haji Nor Huda Ahmad Razali.
Bil. 41
(Januari – Jun 2019)
1. “Sastera Pengukuh Perpaduan Asia Tenggara: Satu Catatan Pinggir” oleh Dr. Haji Hashim Haji Abd. Hamid.
2. “Vitalitis Sastra Lisan Basiacuong” oleh Erlis Nur Mujiningsih.
3. “Kepimpinan Melayu dalam Prosa Tradisional dari Perspektif Prinsip Kepimpinan Pendekatan Pengurusan” oleh Dr. Sara Beden.
4. “Pembangunan Sosial Menerusi Strategi Budaya: Peranan Pekerja Budaya untuk Pemberdayaan Sastera dan Seni” oleh Azhar Ibrahim.
5. “Globalisasi dan Jati Diri: Satu Pembicaraan Tentang Puisi Melayu Brunei” oleh Dr. Haji Morsidi Haji Muhamad.
6. “Kasih Sayang Memicu Kejayaan: Satu Tinjauan Berdasarkan Teori Hierarki Keperluan Abraham Maslow dalam Novel Semaya Jawai” oleh Rosemidland anak Manggie dan Mohd Faizal Musa.
7. “Sastera dan Citra Bangsa” oleh Isa Kamari.
8. “Pengadaptasian Kisah-kisah Awang Semaun dan Potensinya dalam Industri Kreatif Tempatan” oleh Haji Mohamed Jefri Haji A. Sabli.
9. “Pengulangan Kata dalam Pantun Cinta” oleh Ding Choo Ming.
Bil. 42
(Julai – Disember 2019)
1. “Unsur-unsur Kepimpinan dalam Syair Perlembagaan Negeri Brunei Karya Muda Omar ‘Ali Saifuddien (MSOAS)” oleh Haji Rozan Dato Paduka Haji Mohd. Yunos.
2. “Fenomena Sosial dalam Novel Nenek dan Luka Nering” oleh Rosnani Md Zain.
3. “Sastera dan Citra Bangsa: Perbandingan Pantun dan Xintianyou” oleh Tan Xiao.
4. “Waad, Wasiat dan Nasihat dalam Sulalat Al-Salatin: Iktibar untuk Kepimpinan Melayu” oleh Zainal Abidin Borhan.
5. “Menduniakan Sastera Brunei: Suara Satu Dekad” oleh Dayang Sharyanty Haji Md. Sharif, Dayangku Norsafiah Pengiran Sapudin dan Awang Maslin Haji Jukim/Jukin.
6. “Definisi, Pandangan Sarjana, Sejarah Tamadun Alam Melayu Mengenai Nilai-nilai Budaya dalam Sastera Melayu” oleh Awang Haji Rudy @ Haji Mohamad Rudy Haji Samsudin.
7. “Nyanyi Sunyi Amir Hamzah dan Deru Campur Debu Chairil Anwar Sebuah Tinjauan Intertekstualitas” oleh Suryami.
8. “Burung-burung Terbang Lagi Karya Maya Brunei: Pengalaman dan Makna dalam Puisi” oleh Dr. Haji Morsidi Haji Muhamad.
9. “Novel “Sa.b.a.!” Memaparkan Mimpi JaBiT” oleh Dr. Chong Ah Fok.
Bil. 43
(Januari – Jun 2020)
1. “Amanat Muslim Burmat dalam Novel Lari Bersama Musim: Krisis Ekonomi dan Isu-isu yang Relevan pada Alaf 21” oleh Syahwal Nizam Haji Yani.
2. “Asal Usul Teater Tradisional Mamanda di Kalimantan Selatan oleh Saefuddin.”
3. “Persekitaran Budaya dalam Novel Kanak-kanak Terpilih oleh Rohayati Junaidi, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali dan Madiawati Mamat @ Mustaffa.”
4. “Fiksi Mini Haji Morshidi Haji Marsal dalam Buku Koleksi Fiksi Mini: 16:60: Sebuah Sorotan” oleh Haji Kamis Haji Tuah.
5. “Dunia Puisi M.I.A. – Suatu Catatan Awal” oleh Rasiah Halil.
6. “Tinjauan Kepengarangan Faisal Tehrani sebagai Novelis yang Unggul” oleh Fauzi Hassan, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali dan Madiawati Mamat @ Mustaffa.
7. “Di Taman Seni H. Mar: Menyoroti Karya dan Metafora H. Mar” oleh Pudarno Binchin.
8. “Aliran Realisme Magis dalam Novel Daerah Zeni, A. Samad Said” oleh Sara Beden.