Siri Kuliah Kesusasteraan Bandingan (SKKB)

 

TAHUN NEGARA TOKOH TOPIK
2015 Singapura Tuan Haji Dr. Hamiding Sanor “Sastera Kitab Sebagai Warisan Tradisi Intelektual Muslim Serantau”
2016 Malaysia Prof. Dato’ Dr. Hashim Awang “Teori Pengkaedahan Melayu”
2017 Indonesia Drs. Maman S. Mahayana “Problem Konseptual Sastra Bandingan”
2018 Brunei Darussalam Awang Mohd. Zefri Ariff bin Mohd. Zain Ariff “Rekonstruksi Sosial Drama Melayu/Indonesia”
2019 Singapura Dr. Kartini Anwar “Yang Terlepas, Tersisih dan Terasing: Kajian Bandingan Penulisan Sejarah Sastera dan Nusantara”
2020 Malaysia Prof. Madya Dr. Norhayati Ab Rahman “Menelusuri Puitika Sastera Wanita dalam Novel Negara Serumpun”