Sidang MASTERA

MASTERA bersidang sekali setahun secara bergilir-gilir di negara anggota MASTERA. Tarikh, tempat dan waktu sidang ditetapkan dalam sedang terdahulu. Sidang MASTERA sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Tatakerja MASTERA diselenggarakan oleh tuan rumah dan dibuka oleh Pengerusi MASTERA tuan rumah serta dipengerusikan oleh Pengerusi MASTERA Peringkat Rantau. Sidang MASTERA dilaksanakan setiap tahun untuk tindakan/keterangan/keputusan berikut yang biasanya dibincangkan/dibahas sebelum disepakati

·            Menentukan hal-hal dasar;
·            Mengesahkan perkara yang berkaitan dengan garis haluan kegiatan MASTERA;
·            Hasil kerja Panel Peneliti/Pengkaji; dan
·            Rencana/Rancangan Kerja MASTERA selanjutnya.

Bahan/dokumen sidang disediakan oleh negara tuan rumah yang menyelenggarakan sidang. Sementara itu, bahan dokumen lain seperti laporan kegiatan, rancangan kerja, kertas cadangan kegiatan, usul/usulan disediakan oleh negara anggota MASTERA yang berkaitan dan dikemukakan kepada Sekretariat MASTERA negara penyelenggara selewat-lewatnya sebulan sebelum sidang berlangsung.

Sidang Pertama MASTERA 12 – 14 Ogos 1996 Hotel Federal, Kuala Lumpur, Malaysia
Sidang Ke-2 MASTERA  5 – 7 Mac 1997 Riverview Hotel, Gadong, Brunei Darussalam
Sidang Ke-3 MASTERA  4 – 6 Mac 1998 Hotel Primula Parkroyal, Terengganu, Malaysia
Sidang Ke-4 MASTERA 10 – 12 Mac 1999 Hotel Purnama, Malang, Indonesia
Sidang Ke-5 MASTERA 8 – 10 Mac 2000 Hotel Orchid Garden, Berakas, Brunei Darussalam
Sidang Ke-6 MASTERA 12 – 16 Mac 2001 Hotel Puteri Pan Pacific, Johor, Malaysia
Sidang Ke-7 MASTERA 13 – 15 Mac 2002 Hotel Sahid Jaya, Makassar, Indonesia
Sidang Ke-8 MASTERA 12 – 14 Mac 2003 Hotel Empire & Country Club, Jerudong, Brunei Darussalam
Sidang Ke-9 MASTERA  6 – 7 Mac 2004 Hotel Grand Plaza Parkroyal, Kuala Lumpur, Malaysia
Sidang Ke-10 MASTERA  5 – 6 Mac 2005 Hotel Jayakarta, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Sidang Ke-11 MASTERA  12 – 13 Mac 2006 Hotel Orchid Garden, Berakas, Brunei Darussalam
Sidang Ke-12 MASTERA  11 – 12 Mac 2007 Hotel Royale Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia
Sidang Ke-13 MASTERA  5 – 6 April 2008  Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia
Sidang Ke-14 MASTERA 19 – 21 September 2008 Hotel Antarabangsa Rizqun, Gadong, Brunei Darussalam
Sidang Ke-15 MASTERA 2 – 3 November 2009 Hotel Seri Pacific, Kuala Lumpur, Malaysia
Sidang Ke-16 MASTERA  29 – 30 September 2010 Hotel Santika, Jakarta, Indonesia
Sidang Ke-17 MASTERA  19 – 21 September 2011 Hotel Antarabangsa Rizqun, Gadong, Brunei Darussalam
Sidang Ke-18 MASTERA 12 – 14 Oktober 2012 Hotel Berjaya Times Square, Kuala Lumpur, Malaysia
Sidang Ke-19 MASTERA 26 – 27 Oktober 2013 Hotel Oasis Amir, Jakarta, Indonesia
Sidang Ke-20 MASTERA 19 – 21 September 2014 Hotel Antarabangsa Rizqun, Gadong, Brunei Darussalam
Sidang Ke-21 MASTERA  3 – 5 September 2015 Hotel Jen Tanglin, Singapura
Sidang Ke-22 MASTERA 28 – 29 September 2016 Hotel Parkroyal, Kuala Lumpur, Malaysia
Sidang Ke-23 MASTERA 13 – 14 September 2017 Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Indonesia
Sidang Ke-24 MASTERA 30 September – 1 Oktober 2019 Muzium Tamadun Asia, Singapura