Brunei

JAWATANKUASA MASTERA BRUNEI DARUSSALAM 2015 – 2017

Pengerusi

Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka

Timbalan Pengerusi

Timbalan Pengarah DBP

Setiausaha MASTERA

Awang Suip bin Haji Abdul Wahab
Ketua Bahagian Sastera, Majalah dan Jurnal

Timbalan Setiausaha MASTERA

Dayang Rosmuliati binti Haji Yahya
Penolong Ketua Bahagian Sastera, Majalah dan Jurnal

Nara Sumber

Dayang Hajah Aminah binti Haji Momin

AHLI SIDANG MASTERA

Pakar Bidang Sastera Tradisional

Dr. Haji Maslin bin Haji Jukim/Jukin
Pensyarah Universiti Brunei Darussalam

Pakar Bidang Sastera Moden

Dr. Haji Ramlee bin Haji Tinkong
Pensyarah, Univeristi Brunei Darussalam

Persatuan Penulis Peringkat Nasional

Prof. Madya Ampuan Dr. Haji Brahim bin Ampuan
Pensyarah Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussakan
(Ketua I, Angkatan Sasterawan dan Sasterawani (ASTERAWANI)
Brunei Darussalam

Pakar Bidang Sastera Kritikan

Dr. Haji Morsidi bin Haji Muhammad
Pensyarah Sambilan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan

Penulis Kreatif

Awang Mohd. Zefri Ariff bin Mohd. Zain Ariff
Pensyarah Universiti Brunei Darussalam