Sisipan Lembaran – Edisi 48

EDISI 48 ( Terbit dalam Dewan Sastera Terbitan April 2017)

Esei

“Antara “Ini Nasi Yang Kusuap” dengan “Air Yang Kuminum” oleh Anuar Othman(Singapura)

 

Puisi

“Bumi Menghijau Langit Membiru Adalah Watanku” karya Pengiran Haji Shamsu Pengiran Haji Kadir (Brunei Darussalam)

“Menara Gading” karya Mahmudamit (Brunei Darussalam)

“Gandum-gandum Ranum” karya Komang Ira Puspitaningsih (Indonesia)“Ada Yang Lebih Tabah dari Hujan Bulan Jun” karya Agus Noor (Indonesia)

“Tigris” karya Rosli K. Matari (Malaysia)

“Perkebunan Budaya Melayu” karya Basri Abdillah (Malaysia)

“Terdengus Nafas Sesak di Lautan Nafsu Dalam” karya Samsudin Said (Singapura)

“Seekor Labah-labah dan Seorang Penyair di Perpustakaan Bukit Merah” karya Hartinah Ahmad (Singapura)

 

Cerpen

“Paduka Tuan” karya Rosli Abidin Yahya (Brunei Darussalam)

“Bukit Mawar” karya Yanusa Nugroho (Indonesia)

“Pusaka Ayahanda” karya Samsudin Said (Malaysia)

“Kereta Api” karya Maarof Salleh (Singapura)