Sisipan lembaran – Edisi 46

EDISI 46 (Terbit dalam Dewan Sastera Terbitan Ogos 2016)

Esei

“Pengarang Muda Tanggungjawab dan Cabaran Zaman” karya Muhammad Lutfi Ishak (Malaysia)

 

Puisi

“Gelagat” karya Mahadi R.S (Brunei Darussalam)

“Lagu Lama Sebuah Simfoni Kehidupan” karya Norsiah M.S (Brunei Darussalam)

“Yth. Acheh Sumatera Utara” karya Hudan Nur (Indonesia)

“Aria-Bach.1” karya Dami N Toda (Indonesia)

“Di Kubu Bahasa” karya Azmi Yusoff (Malaysia)

“Sebuah Cakerawala Batu” karya Muhammad Haji Salleh (Malaysia)

“Korban Taman” karya  Herman Rothman (Singapura)

“Amuk” karya Ciung Winara (Singapura)

 

Cerpen

“Jungle King, Sebuah Novel” karya Rahimi A.B (Brunei Darussalam)

“Ada Yang Terisak dalam Dekap” karya Fina Sato (Indonesia)

“Fotokopi” karya Hassan Baseri Budiman (Malaysia)

“Bintang Dua-Belas” karya Farihan Bahron (Singapura)