Program Penulisan MASTERA

Program Penulisan MASTERA diadakan pada setiap tahun bermula pada tahun 1997 dalam rangka penyelarasan kerjasama serantau bagi pembinaan dan pengembangan persuratan Melayu, antara negara-negara anggota MASTERA. Penyelenggara program ini ialah MASTERA Indonesia yang menetapkan genre puisi, cerpen, esei, drama pentas dan novel secara bergilir untuk dibengkelkan. Semua negara anggota akan menghantar seorang pembimbing dan peserta ke bengkel tersebut.

TAHUN

GENRE

MAKLUMAT PROGRAM

2017

Puisi

Senarai Pembimbing dan Peserta

2016

Novel

Senarai Pembimbing dan Peserta

2015

Drama

Senarai Pembimbing dan Peserta

2014

Esei

Senarai Pembimbing dan Peserta

2013

Cerpen

Senarai Pembimbing dan Peserta

2012

Puisi

Senarai Pembimbing dan Peserta

2011

Novel

Senarai Pembimbing dan Peserta

2010

Drama

Senarai Pembimbing dan Peserta

2009

Esei

Senarai Pembimbing dan Peserta

2008

Cerpen

Senarai Pembimbing dan Peserta

2007

Puisi

Senarai Pembimbing dan Peserta

2006

Novel

Senarai Pembimbing dan Peserta

2005

Drama

Senarai Pembimbing dan Peserta

2004

Esei

Senarai Pembimbing dan Peserta

2003

Cerpen

Senarai Pembimbing dan Peserta

2002

Puisi

Senarai Pembimbing dan Peserta

2001

Novel

Senarai Pembimbing dan Peserta

2000

Drama

Senarai Pembimbing dan Peserta

1999

Esei

Senarai Pembimbing dan Peserta

1998

Cerpen

Senarai Pembimbing dan Peserta

1997

Puisi

Senarai Pembimbing dan Peserta