Malaysia

JAWATANKUASA MASTERA MALAYSIA 2017 – 2019

PENGERUSI

DATUK HAJI ABDUL ADZIS BIN ABAS
KETUA PENGARAH DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA MALAYSIA

TIMBALAN PENGERUSI

PUAN PADILAH BINTI HAJI ALI
PENGARAH JABATAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTERA
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA MALAYSIA

SETIAUSAHA

PUAN AMINAH BINTI AWANG BASAR
KETUA BAHAGIAN PROMOSI DAN PENGIKTIRAFAN
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA MALAYSIA

PENOLONG SETIAUSAHA

PUAN NURUL AINA BINTI BORHAN
BAHAGIAN PROMOSI DAN PENGIKTIRAFAN
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA MALAYSIA

AHLI

DATUK ZAINAL ABIDIN BIN DATUK WIRA BORHAN
PROF. DR. JELANI BIN HARUN
PROF. MADYA DR. HASHIM BIN ISMAIL
PROF. MADYA DR. AWANG AZMAN BIN AWANG PAWI
PROF. MADYA DR. MAWAR BINTI SAFEI