Jurnal Pangsura

SENARAI ESEI

Jurnal Pangsura Esei
Bil. 36
(Julai – Disember 2016)
1. “Folklor Brunei dan Hubungannya dengan Pelancongan” oleh Maslin bin Haji Jukim/Jukin.
2. “Putera Katak Brunei: Pelopor Cerpen Siber” oleh Himahhazman Barahim dan Saiful Bahri Mohd. Radzi.
3. “Islam dan Tradisi Penulisan Melayu” oleh Rohim.
4. “Kepimpinan dalam ‘Syair Kerajaan Bima’ “ oleh Sri Sayekti
5. “Penulis Sabah: Antara Subaltern dan Pengiktirafan” oleh Hashim Ismail.
6. “Odisi Anak Kampar Tekanan Penjajah dan Motivasi Perantau dalam Membina Budaya Hidup Baru: Satu Analisis Pendekatan Firasat” oleh Jelani Harun.
7. “Menulis dengan Budaya Pascakolonial: Satu Analisis Terhadap Novel Burung Merak” oleh Asmiaty Amat
8. “Metafora Cinta dan Alam Dalam Syair ‘Misteri Cinta’ karya Ully Sigar Rusadi” oleh Budi Agung Sudarmanto
9. “Falsafah Pengkaryaan Melayu Dalam Tradisi Pasca Kolonialisme” Dr. Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz.
Bil. 37
(Januari – Jun 2017)
1. “Imej Wanita Baru dalam Novel Gerun: Satu Bacaan Ginokritik” oleh Hajah Sariani binti Haji Ishak.
2. “Sajak-Sajak K.Manis: Satu Analisis Kritikan Eko” oleh Siti Nadhrah binti Norzelan.
3. “Memahami Puisi Sutardi Calzoum Bachri dengan Kajian Teori Sastra Islam” oleh Asep Supriadi.
4. “Katarsis Perjuangan: Analisis Kritis dari Perspektif Fiksyen Sejarah” oleh Abang Patdeli bin Haji Abang Muhi.
5. “Burak dalam Naskhah Al-Isra Wa Al-Mikraj karya KH.Hasbullah” oleh Asep Juanda.
6. “Puisi-Puisi Dharmawijaya: Penelitian Menerusi Pendekatan Firasat” oleh Dr. Naffi Mat.
7. “Terjemahan: Merentasi Alunan Kata dan Makna” oleh Annaliza Bakri.
8.

“Unsur Motif Hias dalam Teks Misa Melayu” oleh Siti Rabiatul Adawiah Jaffar, Arba’ie Sujud dan Salihah Razak.

Bil. 38
(Julai – Disember 2017)
1. “Ilmu Naqli dan Aqli dalam Syair Kenangan Karya Muda Omar ‘Ali Saifuddien” oleh Siti Norrul Aisah binti Hanapiah.
2. “Diangdangan Brunei: Motif Penculikan dalam Watak dan Perwatakan” oleh Syahwal Nizam bin Haji Yani.
3. “Kajian Filologis dan Nilai-Nilai Islam dalam Naskhah Ilmu Ruhani oleh” Erli Yetti.
4. “Keindahan dan Kekhasan Pesona Lokal dalam Kumpulan Puisi Kopi, Kretek, Cinta Karya Agus R. Sarjono” oleh Saksono Prijanto.
5. “Violence Towards Children: Social Critic Short Story” Tujuh Belas Tahun Lebih Empat Bulan” by Ratna Indraswari Ibrahim and “bunga” by Oka Rusmini” oleh Nuerweni Saptawuryandari.
6. “Makna Warna dalam Kumpulan Puisi Nyanyian Mlam karya Siti Zainon Ismail” oleh Kasmaizun Enuni Mohd Sarji.
Bil. 39
(Januari – Jun 2018)
1. Sastera dalam Media Baru, Potensi dan Sumbangan” oleh Haji Rozan Dato Paduka Haji Mohd. Yunos.
2. “MIB dalam Puisi: Satu Pembicaraan tentang Karya Adi Rumi” oleh Dr. Haji Morsidi Haji Muhamad.
3. “Biarkan Kami Bernafas: Rayuan Alam yang Perlu Didengar” oleh Dr. Chong Ah Fok.
4. “Sastra Eksil dan Diaspora (Tinjauan Literasi-Kritis Sastra Indonesia)” oleh Ganjar Hwia.
5. “Penerbitan Hak Cipta: Karya dan Media Sastra di Era Sosial Media” oleh Agus R. Sarjono.
6. “Transformasi Karya Sastera kepada Medium Drama: Perkembangan dan Peranan” oleh MF Kelana.
7. Tarikh Dato’ Bentara Luar Johor Sebagai Autobiografi Terawal untuk Masyarakat Melayu” oleh Rahimah Hamdan dan Arba’ie Sujud.
8. “Berkarya dalam Arus Transformasi Multimedia – Suatu Penakatan dalam Penulisan Skrip Drama di Singapura” oleh Hamed Ismail.
9. “Kedudukan Sastra Melayu – Infonesia Pada Awal Abad Ke-21” oleh Berthold Damshauter.
10. “Sastra Eksil Pengarang Indonesia di Eropa” oleh Henri Chambert-Loir.